Prezentare generala

Istoric

istoric

In baza legilor privind restituirea proprietatilor (Legea 18/1991,Legea 169/1997,Legea 1/2000) orasul Talmaciu din jud.Sibiu a fost pus in posesie in anul 2002 cu o suprafata de 13919,35 ha de fond forestier,care a trecut in luna decembrie a aceluiasi an din administrarea RNP Directia Silvica Sibiu la compartimentul Ocolul silvic al orasului Talmaciu din cadrul Primariei Talmaciu.

In cursul anului 2005, in baza hotararii consiliului local Talmaciu, compartimentul Ocolul Silvic al Orasului Talmaciu preia in administrarea silvica si pasunile cu arbori si cele impadurite proprietate a orasului Talmaciu in suprafata totala de 718,80 ha.

Prin reinfiintarea comunei Boita din teritoriul orasului Talmaciu, in cursul anului 2005, padurile si pasunile impadurite proprietatea acesteia sunt administrate o perioada de Ocolul Silvic al orasului Talmaciu. In luna decembrie 2005, in baza hotararilor consiliilor locale Boita si Talmaciu, administrarea acestor paduri este preluata de catre RNP – Directia Silvica Sibiu iar Ocolul silvic al orasului Talmaciu va administra in continuare doar fondul forestier proprietate a orasului Talmaciu in suprafata de 7591,6 ha si pasunile impadurite in suprafata de 718,8 ha.

Ulterior, prin reamenajarea silvica, tinandu-se cont de prevederile legislatiei in vigoare, au fost incluse in fondul forestier atat suprafetele de pasune impadurita cat si jnepenisurile din zona subalpina, identificandu-se inclusiv suprafetele noi cu vegetatie forestiera, asfel incat la acest moment suprafata fondului forestier proprietate a orasului Talmaciu este de 8805 ha.

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu RA  este organizata in baza HCL Talmaciu nr.118/2006 privind reorganizarea compartimentului Ocolul silvic al orasului Talmaciu in regie publica locala cu specific exclusiv silvic,a prevederilor Legii 120/2004 pentru modificarea si completarea OG 96/1996,a OUG 139/2005 aprobata prin Legea 38/2006 si a OM 196/2006 precum si a Legii 46/2008-Codul Silvic.

Regia autonoma aflata in subordinea Consilului Local Talmaciu s-a constituit la data de 19.07.2007 fiind inregistrata la oficiul Registrului Comertului Sibiu sub numarul J32/1245/2007 avand cod unic de inregistrare RO 22140498 iar activitatea acesteia a inceput efectiv la data de 01.10.2007.

R.P.L.Ocolul Silvic Talmaciu R.A este inregistrata in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice(certificat de inregistrare A.25) si are autorizatia de functionare emisa de ministerul de resort nr.25/2009 completata cu certificatele de mentiuni nr.406/2014 , 918/2019 si 1064/2020.


 Suprafata administrata

Harta GIS (2)RPL Ocolul Silvic Talmaciu R.A. administreaza in regim silvic o suprafata totala de 8805 ha fond forestier proprietate a orasului Talmaciu. Gospodarirea durabila a padurilor se face prin aplicarea prevederilor amenajamentelor silvice aferente unitatilor de productie : II Sterpu – Clabucet (1198,5 ha), III Iaru – Contu (3496,4 ha); V Talmaciu – Talmacel (2176,33 ha) si VII Sadurel (1933,8 ha)

Harta amenajistica:

Harta Generala

 

 

 


Indicatori  geografici

geografica

Pădurile administrate de catre R.P.L.Ocolul Silvic Talmaciu R.A. sunt situate majoritar în Carpaţii Meridionali, pe versantul nord – estic al masivului Lotru, in bazinul văii Lotrioara, bazinul râului  Sadu, bazinetul pârâului Sădurel şi parţial in Podişul Hârtibaciu, bazinul raului Cibin din Depresiunea colinară a Transilvaniei.

Din punct de vedere administrativ padurile se afla integral in judetul Sibiu pe raza administrativa a orasului Talmaciu si a comunelor Sadu si Rau Sadului.

Accesul la aceste păduri se face pe D.N.7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea pentru U.P. III Iaru – Contu, U.P. V Talmaciu – Talmacel şi U.P II Sterpu – Clabucet (%) iar pe D.C. Sadu – Râu Sadului se asigura accesul pentru U.P. VII si U.P II Sterpu – Clabucet (%).

Din punct de vedere al repartitiei fondului forestier pe etaje fito-climatice padurile administrate de RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA se incadreaza predominant in zona montana astfel :

  • » Etajul subalpin (FS a) – 435,1 ha – 5 %;
  • » Etajul montan de molidișuri (FM 3) – 3560,3 ha – 40 %;
  • » Etajul montan de amestecuri (FM 2) – 1536,2 ha – 17 %;
  • » Etajul montan de făgete (FM 1 + FD 4) – 2428,5 ha – 28 %;
  • » Etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD 3) – 791 ha – 9 %;
  • » Alte terenuri – 56,1 ha – 1%.

In ceea ce priveste repartitia principalelor specii de arbori pe suprafata administrata, din totalul de 8805 ha se observa o predominare a speciilor de rasinoase:  5424 ha (62%) din care molid : 4587,4 ha; brad 54,6 ha si alte rasinoase: 782 ha. Restul suprafetei este acoperita cu specii de foioase: 3296 ha (37 %) din care fag: 2344,5 ha, cvercinee (stejari): 374,5 ha, diverse specii tari: 493,7 ha si diverse specii moi: 83,3 ha. Deasemenea 87 ha (1%) sunt terenuri destinate adminstratiei silvice, terenuri destinate productiei silvice, terenuri destinate impaduririi,etc.

Din punct de vederere altitudinal limita inferioara a padurilor este de 300 m in zona Podisului Hartibaciului iar altitudinea maxima este de 2000 m in apropiere de varfurile Sterpu (2142m) si Clabucet (2054m)


 Organigrama

  • Structura organizatorica a RPL Ocolul Silvic Talmaciu R.A. este reprezentata de compartimentele de specialitate (fond forestier; cultura si refacere; paza si protectie; contabilitate; resure umane – productie) cat si de cele doua districte silvice , 9 cantoane silvice si depozitul de materiale lemnoase.
Publicat in data : 23 septembrie 2014 - Ultima actualizare : 8 decembrie 2020