Luna Padurii 2018

În fiecare an, R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. în calitate de administrator al fondului forestier proprietatea Primăriei Tălmaciu desfăşoară activităţi cu specific silvic în funcţie de sezonul din timpul anului dar cu prioritate în perioada numită generic “Luna Pădurii” execută lucrări necesare regenerării pădurii.- Astfel în perioada 15 martie – 15 aprilie se execută atât lucrări pentru producerea de material forestier necesar lucrărilor de împădurire cât şi lucrări de regenerarea pădurii prin împăduriri respectiv completarea regenerărilor deja existente.-

În primăvara 2018 se vor scoate din cele trei solarii un număr de 264.100  bucăţi puieţi de molid ce vor fi repicaţi în funcţie de necesităţi în pepinierele proprii unde, prin lucrări de întreţinere vor fi ajutaţi timp de doi ani de zile să se dezvolte pentru a fi apţi pentru plantat; ulterior se execută lucrări de pregătire a solariilor pentru înfiinţarea de noi culturi, lucrări care se finalizează cu semănarea seminţelor de răşinoase din specia molid respectiv  larice în scopul producerii de puieţi apţi pentru repicat.-

Concomitent se desfăşoară lucrări specifice în pepinierele aflate în administrare, lucrări care constau în scoaterea unui număr total de 93.200 puieţi apţi pentru plantat din care 83.000 bucăţi puieţi de molid şi 10.200 bucăţi puieţi de paltin de munte, executându-se apoi lucrări de pregătirea terenului pentru înfiinţarea de noi culturi silvice.-

Lucrările propriu-zise de regenerarea pădurii au ca scop înfiinţarea de noi plantaţii în suprafeţele de pe care s-a extras masa lemnoasă prin intermediul lucrărilor de exploatare forestieră impuse de tratamentele silvice prevăzute în amenajamentul silvic în vigoare.-

Astfel în primăvara 2018 vor fi executate în fondul forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. lucrări de împădurire integrală pe suprafaţa de 17,4 ha respectiv completarea regenerării naturale pe suprafaţa de 2,8 ha.- Totodată se vor executa conform normelor silvice în vigoare lucrări de completări curente în regenerările deja existente pe o suprafaţă de 10,96 ha.-

Necesarul de puieţi pe specii, folosit în cadrul acestor lucrări, s-a stabilit având în vedere compoziţia de regenerare ce trebuie utilizată în suprafeţele respective astfel încât să se realizeze compoziţia ţel recomandată de amenajamentul silvic în vigoare.- Astfel, în această primăvară se plantează în fondul forestier proprietatea Primăriei Tălmaciu  un număr total de 144.100 bucăţi puieţi din care 130.300 bucăţi puieţi de molid, 4.400 bucăţi puieţi de larice, 1.700 bucăţi puieţi de brad, 600 bucăţi puieţi de paltin de munte, 3.000 bucăţi puieţi de fag respectiv 4.100 bucăţi puieţi de stejar.-

Toate aceste lucrări ce se desfăşoară în sezonul de primăvară sunt însoţite de alte categorii de lucrări pe parcursul anului, lucrări ce au menirea de a favoriza o dezvoltare normală în condiţii optime a puieţilor din solarii, pepiniere respectiv din plantaţii pentru a  obţine într-un timp cât mai scurt posibil culturi sănătoase şi viguroase astfel încât ecosistemul numit pădure să-şi îndeplinească integral funcţiile de protecţie, de producţie precum şi recreative atât de necesare societăţii

Publicat in data : 19 martie 2018 - Ultima actualizare : 19 martie 2018