Luna Padurii 2017

În fiecare an, R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. în calitate de administrator al fondului forestier proprietatea Primăriei Tălmaciu desfăşoară activităţi cu specific silvic în funcţie de sezonul din timpul anului dar cu prioritate în perioada numită generic Luna Pădurii execută lucrări necesare regenerării pădurii.- Astfel în perioada 15 martie – 15 aprilie se execută atât lucrări pentru producerea de material forestier necesar lucrărilor de împădurire cât şi lucrări de regenerarea pădurii prin împăduriri respectiv completarea regenerărilor deja existente.-

Astfel în primăvara 2017 se vor scoate din cele trei solarii un număr de 222.200  bucăţi puieţi de molid ce vor fi repicaţi în pepinierele proprii unde, prin lucrări de întreţinere vor fi ajutaţi timp de doi ani de zile să se dezvolte pentru a fi apţi pentru plantat; ulterior se execută lucrări de pregătire a solariilor pentru înfiinţarea de noi culturi, lucrări care se finalizează cu semănarea seminţelor de răşinoase din specia molid în scopul producerii de puieţi apţi pentru repicat.-

Concomitent se desfăşoară lucrări specifice în pepinierele aflate în administrare, lucrări care constau în scoaterea unui număr total de 89.500 puieţi apţi pentru plantat din care 87.500 bucăţi puieţi de molid, 2.000 bucăţi puieţi de paltin de munte; apoi se execută lucrări de pregătirea terenului pentru înfiinţarea de noi culturi prin repicarea celor 222.200 de puieţi de molid scoşi în această primăvară din solarii.-

Lucrările propriu-zise de regenerarea pădurii au ca scop înfiinţarea de noi plantaţii în suprafeţele de pe care s-a extras materialul lemnos prin intermediul lucrărilor de exploatare forestieră impuse de tratamentele silvice prevăzute în amenajamentul silvic în vigoare.- Astfel în fiecare an Ocolul Silvic Tălmaciu, conform Codului Silvic, execută lucrări de împădurire integrală respectiv de completare a regenerărilor naturale pe toată suprafaţa de fond forestier de pe care s-a extras material lemnos prin intermediul tăierilor unice sau definitive şi care au stat în repaus cel mult două sezoane de vegetaţie de la terminarea exploatării.-

Astfel în primăvara 2017 vor fi executate în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Tălmaciu lucrări de împădurire integrală pe suprafaţa de 10,3 ha respectiv completarea regenerării naturale pe suprafaţa de 6,7 ha.- Totodată se vor executa conform normelor silvice în vigoare lucrări de completări curente în regenerările deja existente pe o suprafaţă de 14,09 ha.-

Pentru executarea acestor lucrări de plantare ocolul foloseşte un număr  total de 136.500 puieţi apţi pentru plantat din care 89.500 puieţi (66%) obţinuţi din producţie proprie  iar restul de 47.000 puieţi (34%) sunt achiziţionaţi.-

Necesarul de puieţi pe specii, folosit în cadrul acestor lucrări, s-a stabilit având în vedere compoziţia de regenerare ce trebuie utilizată în suprafeţele respective astfel încât să se realizeze compoziţia ţel recomandată de amenajamentul silvic în vigoare.- Astfel, în această primăvară se plantează în fondul forestier proprietatea Primăriei Tălmaciu  un număr total de 136.500 bucăţi puieţi din care 115.500 bucăţi puieţi de molid, 3.000 bucăţi puieţi de larice, 7.000 bucăţi puieţi de brad, 8.000 bucăţi puieţi de paltin de munte, 2.000 bucăţi puieţi de gorun respectiv 1.000 bucăţi puieţi de stejar.-

Toate aceste lucrări ce se desfăşoară în sezonul de primăvară sunt însoţite de alte categorii de lucrări în restul anului, lucrări ce au menirea de a favoriza o dezvoltare normală în condiţii optime a puieţilor din solarii, pepiniere şi implicit din plantaţii pentru a  obţine într-un timp cât mai scurt posibil culturi sănătoase şi viguroase astfel încât ecosistemul numit pădure să-şi îndeplinească integral funcţiile de protecţie, de producţie precum şi recreative atât de necesare societăţii.-

 

Publicat in data : 9 martie 2017 - Ultima actualizare : 9 martie 2017