Anunt Licitatie Lemn pe Picior si Lemn Fasonat – 10.08.2020

 

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 10.08.2020 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 05.08.2020 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 05.08.2020 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 5191 mc, din care:

Read more

Licitatie Masa Lemnoasa pe Picior si Lemn Fasonat – 03.08.2020

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 03.08.2020 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 29.07.2020 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 29.07.2020 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 5191 mc, din care:
 10. pe natură de produse:

— principale: 784mc

— conservare: 296 mc

— accidentale: 59 mc

— produse secundare: 4052mc

 1. pe specii şi grupe de specii:

— răşinoase: 4824 mc;

— fag: 342 mc;

— diverse tari:25mc;

 1. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie/negociere:  13 mc din care:
 1. pe sortimente:

— bustean de gater: 13 mc;

 1. pe specii.

— gorun: 13 mc

 1. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: sunt specificate in caietul de sarcini. Masa lemnoasa pe picior si lemnul fasonat sunt din productia anului 2020.
 2. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare .
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii începând cu data de: 21.07.2020.
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii.

Persoane de contact: ing. Horja Lucian, ec. Stroia Mihai tel/fax: 0269/555514 e-mail rplostra@gmail.com

DOCUMENTE LICITATIE MASA LEMNOASA PE PICIOR

1.A. Cerere inscriere licitatie MLP

1.B. Declaratie inscriere licitatie MLP

2. Caiet sarcini licitatii 03.08.2020

3. Oferta Licitatie MLP 03.08.2020

4. Formular Oferta Operator Economic Licitatie 03.08.2020

5. Contract MLP model 03.08.2020

6.1. APV si Schita Parchet P 344 Muma

6.2. APV si Schita Parchet P 312 Podul Tiganului

6.3. APV si Schita Parchet P 227 Farcasu

6.4. APV si Schita Parchet P 229 Farcasu 2

6.5. APV si Schita Parchet P 286 Tarnita (DT)

6.6. APV si Schita Parchet P 306 Tarnita (stoc)

6.7. APV si Schita Parchet P 101 Paraul Comenzii

6.8. APV si Schita Parchet P 263 Sadurel 1

6.9. APV si Schita Parchet P 264 Paraul Sadurel 2

6.10. APV si Schita Parchet P 269 Paraul Pricota

6.11. APV si Schita Parchet P 272 Pasune Clabucet

 

DOCUMENTE LICITATIE LEMN FASONAT

1.Cerere inscriere licitatie Lemn Fasonat

2.Declaratii Licitatie Lemn Fasonat

3.Caiet sarcini licitatii – MLF 03.08.2020

4.Oferta Licitatie Lemn Fasonat 03.08.2020

5. Formular Oferta Licitatie Lemn Fasonat 03.08.2020

6. Model Contract Lemn Fasonat

Licitatie Fructe de Padure si Ciuperci – 03.08.2020

Organizează în data de 03.08.2020, orele 12.00, la sediul RPL O.S. Tălmaciu R.A., licitaţie publică deschisă cu preselecţie pentru cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de pădure şi a ciupercilor comestibile din flora spontană a fondului forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. pentru anul 2020.-

          Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune la sediul ocolului silvic, până la data de 29.07.2020 ora 12.00 documentele de preselecţie prevăzute în Caietul de Sarcini. Documentaţia de atribuire însoţită de caietul de sarcini se poate ridica de la sediul ocolului silvic sau de pe site-ul instituţiei www.rplostra.ro.-

            Pot participa la licitaţie agenţii economici  admişi de comisia de preselecţie din data de 29.07.2020.

            Depunerea ofertelor va avea loc până în data de 03.08.2020 la sediul ocolului până la ora 12.00.

1. Caiet de sarcini 03.08.2020

2. Anexa 1 la Caietul de Sarcini

3. Solicitare preselectie licitatie Fructe de Padure

4. Formular oferta

Licitatie Masa Lemnoasa Confiscata – 03.08.2020

                        RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, organizeaza in data de 03.08.2020 , orele 13:00. la sediul RPL O.S. Talmaciu RA, licitatie publica deschisa cu preselectie conform programului:

 

 1. Licitatie inchisa in plic pentru masa lemnoasa  provenita in confiscari  pentru un volum total de 3,63 mc – sortiment specia

 

          Pentru participarea la licitatie, agentii economici sau persoanele fizice interesate vor depune la sediul ocolului silvic , pana la data de 29.07.2020 ora 12 documentele de preselectie prevazute in caietul de sarcini.

            Pot participa la licitatie agentii economici si/sau persoanele fizice  admise de comisia de preselectie din data de 29.07.2020 in conditiile specificate pe confirmare.

           Inscrierea tuturor agentilor economici si/sau persoanelor fizice  va avea loc pana in data de 03.08.2020 la sediul ocolului pana la ora 12.00

Centralizator Oferta MLC 03.08.2020

Formular Oferta MLC 03.08.2020

Licitatie Fructe de Padure si Ciuperci – 24.07.2020

RPL OCOLUL SILVIC TĂLMACIU R.A.  cu sediul în Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr.24,  jud.Sibiu, ţel. /fax: 0269 / 555514

            Organizează în data de 24.07.2020, orele 12.00, la sediul RPL O.S. Tălmaciu R.A., licitaţie publică deschisă cu preselecţie pentru cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de pădure şi a ciupercilor comestibile din flora spontană a fondului forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. pentru anul 2020.-

          Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune la sediul ocolului silvic, până la data de 21.07.2020 ora 12.00 documentele de preselecţie prevăzute în Caietul de Sarcini. Documentaţia de atribuire însoţită de caietul de sarcini se poate ridica de la sediul ocolului silvic sau de pe site-ul instituţiei www.rplostra.ro.-

            Pot participa la licitaţie agenţii economici  admişi de comisia de preselecţie din data de 21.07.2020.

            Depunerea ofertelor va avea loc până în data de 24.07.2020 la sediul ocolului până la ora 12.00.

 1. Caiet de sarcini Licitatie Fructe si Ciuperci 2020

1A.Anexa 1 la Caietul de sarcini Licitatie Fructe si Ciuperci 2020

1B. Solicitare preselectie licitatie Fructe de Padure si Ciuperci

1C. Formular oferta Licitatie Fructe de padure si Ciuperci

Anunt Licitatie Lemn Confiscat – 20.07.2020

                        RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, organizeaza in data de 20.07.2020 , orele 12:30. la sediul RPL O.S. Talmaciu RA, licitatie publica deschisa cu preselectie conform programului:

 

 1. Licitatie inchisa in plic pentru masa lemnoasa  provenita in confiscari  pentru un volum total de 3,63 mc – sortiment specia

 

          Pentru participarea la licitatie, agentii economici sau persoanele fizice interesate vor depune la sediul ocolului silvic , pana la data de 15.07.2020 ora 12 documentele de preselectie prevazute in caietul de sarcini.

            Pot participa la licitatie agentii economici si/sau persoanele fizice  admise de comisia de preselectie din data de 15.07.2020 in conditiile specificate pe confirmare.

           Inscrierea tuturor agentilor economici si/sau persoanelor fizice  va avea loc pana in data de 20.07.2020 la sediul ocolului pana la ora 12.00

 

Centralizator Oferta MLC 20.07.2020

Formular Oferta MLC 20.07.2020

Anunt Licitatie Masa Lemnoasa pe Picior si Lemn Fasonat din 20.07.2020

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 20.07.2020 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 15.07.2020 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 15.07.2020 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 4576 mc, din care:

Read more

Licitatie Masa Lemnoasa pe Picior si Lemn Fasonat – 10.07.2020

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 10.07.2020 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 07.07.2020 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 07.07.2020 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 4576 mc, din care:

Read more