Licitatie Lemn Fasonat la drum auto – 05.08.2019

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 05.08.2019 ora 12:15
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 31.07.2019 ora 12:10
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 31.07.2019 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 0 mc, din care:
 1. pe natură de produse:
 2. pe specii şi grupe de specii:
 1. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie/negociere:  0 mc din care:
 1. pe sortimente:

— lemn rotund nesortat: 388 mc;

— lemn rotund nesortat calitatea a II -a: 52 mc;

— lemn rotund subtire: 5 mc;

 1. pe specii.

— molid: 445 mc

 1. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: sunt specificate in caietul de sarcini.
 2. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii începând cu data de: 23.07.2019.
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii.

Persoane de contact: ing. Horja Lucian, ec. Stroia Mihai tel/fax: 0269/555514 e-mail rplostra@gmail.com

1.Cerere inscriere licitatie Lemn Fasonat 05.08.2019

2.Declaratii Licitatie Lemn Fasonat 05.08.2019

3.Caiet sarcini licitatii – MLF 05.08.2019

4.Oferta Licitatie lemn Fasonat 05.08.2019

5.Formular Oferta Licitatie Lemn Fasonat 05.08.2019

6. Model Contract Lemn Fasonat

Licitatie Masa Lemnoasa pe Picior – 05.08.2019

Nr.    2428 /23.07.2019

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 05.08.2019 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 31.07.2019 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 31.07.2019 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 4299 mc, din care:
 10. pe natură de produse:

Read more

Licitatie Masa Lemnoasa pe Picior – 23.07.2019

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 23.07.2019 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 18.07.2019 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 18.07.2019 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 4237 mc, din care:
 10. pe natură de produse:

Read more

Licitatie Cesionare drept de recoltare Fructe de Padure si Ciuperci Comestibile -11.07.2019

RPL OCOLUL SILVIC TĂLMACIU R.A.  cu sediul în Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr.24,  jud.Sibiu, ţel. /fax: 0269 / 555514

            Organizează în data de 11.07.2019 , orele 12.20, la sediul RPL O.S. Tălmaciu R.A., licitaţie publică deschisă cu preselecţie pentru cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de pădure şi a ciupercilor comestibile din flora spontană a fondului forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. pentru anul 2019.- Read more

Licitatie Masa Lemnoasa pe Picior – 11.07.2019

ANUNȚ

privind organizarea licitaţiei intermediare/negocierii pentru vânzarea de masă lemnoasă

pe picior

 

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 11.07.2019 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 08.07.2019 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 08.07.2019 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 4237 mc, din care:

Read more

Cerere Oferta Curatare de resturi de exploatare – Parchet nr. 1256008/ 242 Urzicaria

Prezenta Cerere de oferta este întocmita in vederea achiziţiei publice a contractului ce are ca scop efectuarea lucrărilor de prestări servicii – curăţare parchet de resturi de exploatare din partida de masă lemnoasă nr. 1256008 / 242 Urzicaria exploatată în fondul forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A.,

Termen depunere oferte: 18.06.2019 Read more