Licitatie Masa lemnoasa pe Picior si Lemn Fasonat 13.05.2019

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 13.05.2019 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 08.05.2019 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 08.05.2019 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 4842 mc, din care:

Read more

Cerere Oferta Curatare de resturi de exploatare – Parchet nr. 1207914 / 238 Muntele Boilor

Prezenta Cerere de oferta este întocmita in vederea achiziţiei publice a contractului ce are ca scop efectuarea lucrărilor de prestări servicii – curăţare parchet de resturi de exploatare din partida de masă lemnoasă nr. 1207914 / 238 Muntele Boilor exploatată în fondul forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A.,

Termen depunere oferte: 15.04.2019

Oferta se constituie din: Read more

Licitatie Lemn Fasonat – 08.04.2019

 

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. N. Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 08.04.2019 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii: loc. Tălmaciu, str. N. Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 03.04.2019 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 03.04.2019 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro / www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie/negociere 0 mc, din care:

Read more

Licitatie Masa Lemnoasa Confiscata – 22.03.2019

RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, organizeaza in data de 22.03.2019 , orele 10:00. la sediul RPL O.S. Talmaciu RA, licitatie publica deschisa cu preselectie conform programului:

 

 1. Licitatie inchisa in plic pentru masa lemnoasa  provenita in confiscari  pentru un volum total de 0,5 mc lemn de foc specia Anin Negru si 0,5 mc lemn de foc specia Salcie alba

 

          Pentru participarea la licitatie, agentii economici sau persoanele fizice interesate vor depune la sediul ocolului silvic , pana la data de 19.03.2019 ora 12 documentele de preselectie prevazute in caietul de sarcini.

            Pot participa la licitatie agentii economici si/sau persoanele fizice  admise de comisia de preselectie din data de 19.03.2019 in conditiile specificate pe confirmare.

           Inscrierea tuturor agentilor economici va avea loc pana in data de 22.03.2019 la sediul ocolului pana la ora 10.00

Centralizator Oferta MLC 22.03.2019

Formular Oferta MLC 22.03.2019

Licitatie Lemn Fasonat – 18.03.2019

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. N. Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 18.03.2019 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii: loc. Tălmaciu, str. N. Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 14.03.2019 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 14.03.2019 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro / www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie/negociere 0 mc, din care:

Read more