Licitatie Masa lemnoasa pe Picior si Lemn Fasonat 13.05.2019

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 13.05.2019 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 08.05.2019 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 08.05.2019 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 4842 mc, din care:

 1. pe natură de produse:

— produse principale : 1389 mc

— produse secundare: 3453 mc

 1. pe specii şi grupe de specii:

— răşinoase: 4803 mc;

— fag: 28 mc;

— diverse tari: 11 mc;

 1. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie/negociere:  296 mc din care:
 1. pe sortimente:
 • Lemn rotund nesortat:  180 mc;
 • Bustea de Gater: 116 mc;
 1. pe specii.
 • Molid :   167 mc;
 • Brad :   13 mc;
 • Fag :   110 mc;
 • Paltin de Munte: 6 mc;
 1. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: sunt specificate in caietul de sarcini.
 2. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii începând cu data de: 02.05.2019.
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii.

Persoane de contact: ing. Horja Lucian, ec. Stroia Mihai tel/fax: 0269/555514 e-mail rplostra@gmail.com

DOCUMENTE LICITATIE MASA LEMNOASA PE PICIOR

1.Cerere inscriere licitatie 13.05.2019

2. Caiet sarcini licitatii 13.05.2019

3. Oferta Licitatie 13.05.2019

4. Formular Oferta Operator Economic Licitatie 13.05.2019

5. Contract MLP model 13.05.2019

6.1. APV si Schita Parchet P 278 Prejba

6.2. APV si Schita Parchet P 41 Urzicaria Mare

6.3. APV si Schita Parchet P 227 Farcasu

6.4. APV si Schita Parchet P 342 Buceagu 3

6.5. APV si Schita Parchet P 101 Paraul Comenzii

6.6. APV si Schita Parchet P 109 Canton Vaca

6.7. APV si Schita Parchet P 263 Sadurel 1

6.8. APV si Schita Parchet P 264 Paraul Sadurel 2

6.9. APV si Schita Parchet P 269 Paraul Pricota

6.10. APV si Schita Parchet P 272 Pasune Clabucet

DOCUMENTE LICITATIE LEMN FASONAT

1.Cerere inscriere licitatie Lemn Fasonat 13.05.2019

2.Declaratii Licitatie Lemn Fasonat 13.05.2019

3.Caiet sarcini licitatii – MLF 13.05.2019

4.Oferta Licitatie lemn Fasonat 13.05.2019

5.Formular Oferta Licitatie Lemn Fasonat 13.05.2019

6. Model Contract Lemn Fasonat