Licitatie Lemn Fasonat – 08.04.2019

 

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. N. Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 08.04.2019 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii: loc. Tălmaciu, str. N. Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 03.04.2019 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 03.04.2019 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro / www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie/negociere 0 mc, din care:

 • pe natură de produse: 0 mc
 • Pe specii și grupe de specii: 0 mc
 1. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie:  217 mc

din care:

 • pe sortimente:
 • Bustean Gater : 173 (mc);
 • Lemn pentru celuloza: 14 (mc);
 • Lemn pentru constructii: 30 (mc);
 • pe specii.
 • Gorun: 30 (mc);
 • Fag: 17 (mc);
 • Pin silvestru: 20 (mc);
 • Molid: 150 (mc);
 1. Alte informaţii privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare;
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii începând cu data de: 26.03.2019.
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.

Persoane de contact: ing. Horja Lucian, ec. Stroia Mihai tel/fax: 0269/555514 e-mail rplostra@gmail.com

1.Caiet sarcini licitatii – MLF 08.04.2019

2.Oferta Licitatie lemn Fasonat 08.04.2019

3.Cerere inscriere licitatie 08.04.2019

4.Declaratii Licitatie Lemn Fasonat 18.03.2019

5.Formular Oferta Licitatie Lemn Fasonat 08.04.2019

6. Model Contract Lemn Fasonat