Cerere Oferta Curatare de resturi de exploatare – Parchet nr. 1207914 / 238 Muntele Boilor

Prezenta Cerere de oferta este întocmita in vederea achiziţiei publice a contractului ce are ca scop efectuarea lucrărilor de prestări servicii – curăţare parchet de resturi de exploatare din partida de masă lemnoasă nr. 1207914 / 238 Muntele Boilor exploatată în fondul forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A.,

Termen depunere oferte: 15.04.2019

Oferta se constituie din:

1.Documentaţia de calificare referitoare la:

  1. a) Situaţia personală în calitate de ofertant

Formular ofertă

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice

Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice

Declaraţie privind neîncadrarea  în situaţiile de conflict de interese  conform prevederilor din Legea 98/2016 – Secţiunea a 4-a

Declaraţie privind Sănătatea, Protecţia Munci şi PSI precum şi protecţia mediului

  1. b) Capacitatea de exercitare a activităţii .                   Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
  2. c) Situaţia economico-financiară                                                 

Certificatul de înregistrare al societăţii, CUI

Certificat de înregistrare în scopuri de TVA

  1. d) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Fişa de informaţii generale

Certificat constatator în care să se menţioneze codul CAEN 0220 Silvicultură şi exploatări forestiere

Anexe:

1. Caiet de sarcini Martonare Parchet

2. Contract Cadru Martonare Parchet

3. Valoare Maxima Curatare Parchet

4. Formular Oferta de pret Martonare Parchet

5. Declaratii participare Atribuire Matonare Parchet