Cerere Oferta Curatare de resturi de exploatare – Parchet nr. 1207914 / 238 Muntele Boilor

Prezenta Cerere de oferta este întocmita in vederea achiziţiei publice a contractului ce are ca scop efectuarea lucrărilor de prestări servicii – curăţare parchet de resturi de exploatare din partida de masă lemnoasă nr. 1207914 / 238 Muntele Boilor exploatată în fondul forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A.,

Termen depunere oferte: 15.04.2019

Oferta se constituie din: Read more

Licitatie Prestari servicii Exploatare forestiera – 24.08.2016

RPL OCOLUL SILVIC TALMACIU R.A.

Str. Nicolae Balcescu nr.24, loc.Talmaciu, jud.Sibiu

tel. /fax: 0269 / 555514

            Organizeaza in data de 24.08.2016 , orele 12:00., la sediul O.S. Talmaciu, licitatie publica deschisa pentru prestari servicii exploatare masa lemnoasa  pe  picior  din  productia anului 2016 pentru un volum total de 1.606 mc. Read more

Licitatie Prestari Servicii de gestionarea resurselor forestiere cod CPV 77231100-9

RPL OCOLUL SILVIC TĂLMACIU R.A. cu sediul în Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr.24, jud.Sibiu, tel. /fax: 0269 / 555514
Organizeaza in data de  13.06.2016, orele 12:30, la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A. sedinta de desfasurare a procedurii de atribuire, prin solicitare de oferte in plic inchis, pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru gestionarea resurselor forestiere (cod CPV 77231100-9) din cadrul R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A. in anul 2016.- Caietul de sarcini precum si documentatia necesara depunerii ofertelor se pot obtine de la sediul de ocol si de pe site-ul www.rplostra.ro iar pentru participarea la sedinta de deschidere a ofertelor persoanele juridice interesate vor depune documentele solicitate in caietul de sarcini, taxa de participare, garantia de participare si oferta pana in data de 13.06.2016 orele 10.00, la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A. Read more

Licitatie Prestari servicii Exploatare forestiera – 22.02.2016

RPL OCOLUL SILVIC TALMACIU R.A.

Str. Nicolae Balcescu nr.24, loc.Talmaciu, jud.Sibiu

tel. /fax: 0269 / 555514

            Organizeaza in data de 22.02.2016 , orele 12:00. , la sediul O.S. Talmaciu , licitatie publica deschisa pentru prestari servicii exploatare masa lemnoasa  pe  picior  din  productia anului 2016 pentru un volum total de 347 mc. Read more

Licitatie Prestari Servicii impadurire si gestionarea pepinierelor silvice – 22.02.2016

RPL OCOLUL SILVIC TALMACIU R.A.  cu sediul in Talmaciu, str. Nicolae Balcescu nr.24,  jud.Sibiu, tel. /fax: 0269 / 555514

           Organizeaza in data de 22.02.2016, orele 12:30, la sediul Ocolului Silvic Talmaciu sedinta de licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis privind atribuirea contractului de prestari pentru executarea serviciilor de impadurire (cod CPV 77231600-4) si a serviciilor de gestionarea pepinierelor silvice (cod CPV 77231800-6)  in cadrul R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A. in anul 2016.- Read more

Licitatie Prestari Servicii Exploatare Forestiera – 19.10.2015

RPL OCOLUL SILVIC TALMACIU R.A.

Str. Nicolae Balcescu nr.24, loc.Talmaciu, jud.Sibiu

tel. /fax: 0269 / 555514

            Organizeaza in data de 19.10.2015 , orele 12:00. , la sediul O.S. Talmaciu , licitatie publica deschisa pentru prestari servicii exploatare masa lemnoasa  pe  picior  din  productia anului 201pentru un volum total de 84 mc. Read more

Licitatie pentru servicii de gestionare a pepinierelor silvice (cod CPV 77231800-6) aflate in administrarea R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A. in anul 2015

RPL OCOLUL SILVIC TALMACIU R.A.  cu sediul in Talmaciu, str. Nicolae Balcescu nr.24,  jud.Sibiu, tel. /fax: 0269 / 555514

            Organizeaza in data de  03.03.2015, orele 12:30, la sediul Ocolului Silvic Talmaciu sedinta de licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru gestionarea pepinierelor silvice (cod CPV 77231800-6)

Read more