Licitatie Fructe de Padure si Ciuperci – 24.07.2020

RPL OCOLUL SILVIC TĂLMACIU R.A.  cu sediul în Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr.24,  jud.Sibiu, ţel. /fax: 0269 / 555514

            Organizează în data de 24.07.2020, orele 12.00, la sediul RPL O.S. Tălmaciu R.A., licitaţie publică deschisă cu preselecţie pentru cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de pădure şi a ciupercilor comestibile din flora spontană a fondului forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. pentru anul 2020.-

          Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune la sediul ocolului silvic, până la data de 21.07.2020 ora 12.00 documentele de preselecţie prevăzute în Caietul de Sarcini. Documentaţia de atribuire însoţită de caietul de sarcini se poate ridica de la sediul ocolului silvic sau de pe site-ul instituţiei www.rplostra.ro.-

            Pot participa la licitaţie agenţii economici  admişi de comisia de preselecţie din data de 21.07.2020.

            Depunerea ofertelor va avea loc până în data de 24.07.2020 la sediul ocolului până la ora 12.00.

 1. Caiet de sarcini Licitatie Fructe si Ciuperci 2020

1A.Anexa 1 la Caietul de sarcini Licitatie Fructe si Ciuperci 2020

1B. Solicitare preselectie licitatie Fructe de Padure si Ciuperci

1C. Formular oferta Licitatie Fructe de padure si Ciuperci

Cerere Oferta Curatare de resturi de exploatare – Parchet nr. 1207914 / 238 Muntele Boilor

Prezenta Cerere de oferta este întocmita in vederea achiziţiei publice a contractului ce are ca scop efectuarea lucrărilor de prestări servicii – curăţare parchet de resturi de exploatare din partida de masă lemnoasă nr. 1207914 / 238 Muntele Boilor exploatată în fondul forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A.,

Termen depunere oferte: 15.04.2019

Oferta se constituie din: Read more

Anunt incepere proces de selectie pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Tălmaciu R.A.

 Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Strada Nicolae Bălcescu 24, Tălmaciu, județul Sibiu, anunță începerea procesului de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. .

Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, la sediul primăriei Tălmaciu, din Strada Nicolae Bălcescu 24 și, va consta în depunerea de către persoanele interesate a unui dosar de candidatură, întocmirea listei lungi de candidați, analiza dosarelor depuse și întocmirea listei scurte de candidați, informarea candidaților de pe lista scurtă și depunerea de către aceștia în termen de 15 zile a declarației de intenție, analiza declarației, derularea interviurilor și selecția finală a candidatului propus.

 Cerințe minime:
Read more

Licitatie Concesionare drept recoltare Fructe de padure si Ciuperci – 15.07.2016

RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA –

Organizează în data de 15.07.2016 , orele 12.30, la sediul RPL O.S. Tălmaciu R.A., licitaţie publică deschisă cu preselecţie pentru cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de pădure şi a ciupercilor comestibile din flora spontană a fondului forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. pentru anul 2016.- Read more