Anunt Licitatie Masa Lemnoasa pe Picior – 21.09.2020

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/555514 , e-mail: rplostra@gmail.com
 2. Data desfășurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 21.09.2020 ora 12:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii:sediul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA loc. Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei/negocierii: Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 6. Data desfasurarii şi ora începerii preselecţiei: 16.09.2020 ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 16.09.2020 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro , www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul www.rplostra.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie/negociere 4407 mc, din care:

 1. pe natură de produse:

— conservare: 296 mc

— accidentale: 59 mc

— produse secundare: 4052mc

 1. pe specii şi grupe de specii:

— răşinoase: 4224 mc;

— fag: 158 mc;

— diverse tari:25mc;

 1. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie/negociere:  0 mc din care:
 1. pe sortimente:

 1. pe specii.

Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: sunt specificate in caietul de sarcini. Masa lemnoasa pe picior si lemnul fasonat sunt din productia anului 2020.

 1. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare .
 2. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii începând cu data de: 07.09.2020.
 3. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii.

Persoane de contact: ing. Horja Lucian, ec. Stroia Mihai tel/fax: 0269/555514 e-mail rplostra@gmail.com

 

1.A. Cerere inscriere licitatie MLP

1.B. Declaratie inscriere licitatie MLP

2. Caiet sarcini licitatii 21.09.2020

3. Oferta Licitatie MLP 21.09.2020

4. Formular Oferta Operator Economic Licitatie 21.09.2020

5. Contract MLP model

6.1. APV si Schita Parchet P 312 Podul Tiganului

6.2. APV si Schita Parchet P 227 Farcasu

6.3. APV si Schita Parchet P 229 Farcasu 2

6.4. APV si Schita Parchet P 286 Tarnita (DT)

6.5. APV si Schita Parchet P 306 Tarnita (stoc)

6.6. APV si Schita Parchet P 101 Paraul Comenzii

6.7. APV si Schita Parchet P 263 Sadurel 1

6.8. APV si Schita Parchet P 264 Paraul Sadurel 2

6.9. APV si Schita Parchet P 269 Paraul Pricota

6.10. APV si Schita Parchet P 272 Pasune Clabucet