Luna Padurii 2016

LUNA PADURII

                            In fiecare an, R.P.L. Ocolul Silvic Talmaciu R.A. in calitate de administrator al fondului forestier proprietatea Primariei Talmaciu desfasoara activitati cu specific silvic in functie de sezonul din timpul anului dar cu prioritate in perioada numita generic Luna Padurii executa lucrari necesare regenerarii padurii.- Astfel in perioada 15 martie – 15 aprilie se executa atat lucrari pentru producerea de material forestier necesar lucrarilor de impadurire cat si lucrari de regenerarea padurii prin impaduriri respectiv complatarea regenerarilor deja existente.-

                           Astfel in primavara 2016 se vor scoate din cele trei solarii un numar de 230.000  bucati puieti de molid ce vor fi repicati in pepiniere unde, prin lucrari de intretinere ce constau in udarea si plivitul culturilor precum si administrarea de ingrasaminte minerale, vor fi ajutati timp de doi ani de zile sa se dezvolte pentru a fi apti pentru plantat; Ulterior se executa lucrari de pregatire a solariilor pentru infiintarea de noi culturi, lucrari care se finalizeaza cu semanarea semintelor de rasinoase din speciile molid si larice in scopul producerii de puieti care dupa un an de zile sunt scosi din solarii si repicati in pepiniere.-

                         Concomitent se desfasoara lucrari specifice in pepinierele aflate in administrare, lucrari care constau in scoaterea unui numar total de 124.000 puieti apti pentru plantat din care 109.800 bucati puieti de molid, 7.400 bucati puieti de pin silvestru respectiv 6.800 bucati puieti de paltin de munte; apoi se executa lucrari de pregatirea terenului pentru infiintarea de noi culturi prin repicarea celor 230.000 de puieti de molid scosi in aceasta primavara din solarii.-

                          Lucrarile propriu-zise de regenerarea padurii au ca scop infiintarea de noi plantatii in suprafetele de pe care s-a extras materialul lemnos prin intermediul lucrarilor de exploatare forestiera impuse de tratamentele silvice prevazute in amenajamentul silvic in vigoare.-Astfel in fiecare an Ocolul Silvic Talmaciu, conform Codului Silvic, executa lucrari de impadurire integrala respectiv de completare a regenerarilor naturale pe toata suprafata de fond forestier de pe care s-a extras material lemnos prin intermediul taierilor unice sau definitive si care au stat in repaus cel mult doua sezoane de vegetatie de la terminarea exploatarii.-

                 Astfel in primavara 2016 vor fi executate in fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Talmaciu lucrari de impadurire integrala pe suprafata de 14,2 ha respectiv completarea regenerarii naturale pe suprafata de 2,6 ha.- Totodata se vor executa conform normelor silvice in vigoare lucrari de completari curente in regenerarile deja existente pe o suprafata de 15,22 ha.-

                        Pentru executarea acestor lucrari de plantare ocolul foloseste un numar  total de 133.700 puieti apti pentru plantat din care 124.000 puieti (93%) obtinuti din productie proprie  iar restul de 9.700 puieti (7%) sunt achizitionati.-

                       Necesarul de puieti pe specii, folosit in cadrul acestor lucrari, s-a stabilit avand in vedere compozitia de regenerare ce trebuie utilizata in suprafetele respective astfel incat sa se realizaze compozitia tel recomandata de amenajamenul silvic in vigoare.- Astfel, in aceasta primavara se planteaza in fondul forestier proprietatea Primariei Talmaciu  un numar total de 133.700 bucati puieti din care 109.800 bucati puieti de molid, 2.600 bucati puieti de larice, 7.400 bucati puieti de pin silvestru, 6.800 bucati puieti de paltin de munte respeciv 7.100 bucati puieti de gorun.-

                       Toate aceste lucrari ce se desfasoara in sezonul de primavara sunt insotite de alte categorii de lucrari in restul anului, lucrari ce au menirea de a favoriza o dezvoltare normala in conditii optime a puietilor din solarii, pepiniere si implicit din plantatii pentru a  obtine intr-un timp cat mai scurt posibil culturi sanatoare si viguroase astfel incat ecosistemul numit padure sa-si indeplineasca integral functiile de protectie, de productie si chiar recreative atat de necesare societatii.-

Publicat in data : 9 martie 2016 - Ultima actualizare : 9 martie 2017