Acasa

Ocolul Silvic Tamaciu

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu R.A este o structura silvica privata care administreaza fondul forestier proprietate a orasului Talmaciu din jud. Sibiu.

De asemenea, realizeaza prestari de servicii silvice in proprietatile particulare ocupate cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, aflate pe raza de competenta a regiei.